liberta care

© 2018 Liberta-Care


Coaching jongeren
Talentontwikkeling
Ondernemerschap
liberta care

Privacy statement


Herstel in mooie omgeving

Eén van de projecten die we kunnen opzetten voor en met jongeren, is een jongerenuitwisseling.

Hierbij leren 13 tot 30-jarigen uit verschillende Europese landen elkaars achtergrond en cultuur kennen, en leren ze van elkaars ervaringen.


Wat is een jongerenuitwisseling?


Bij een jongerenuitwisseling leren jongeren uit ten minste twee verschillende landen elkaar kennen. Ze leven en leren samen en doen mee aan een gezamenlijk, interactief programma, dat is gebaseerd op hun eigen behoeften en wordt ondersteund door groepsleiders. De nadruk in dit programma ligt op het leerproces en niet-formele leermethoden,  zoals workshops, debatten, rollenspellen en buitenactiviteiten. De deelnemende jongeren spelen een actieve rol in alle fases in het project: vanaf de opzet van de aanvraag tot het verspreiden van de resultaten naderhand.


Een uitwisselingsproject biedt een veilige leeromgeving waarin jongeren competenties, vaardigheden en talenten ontwikkelen, die van grote meerwaarde kunnen zijn. Een jongerenuitwisseling betrekt diverse groepen deelnemers en is door de relatief korte duur en passende begeleiding erg geschikt voor deelnemers uit achterstandssituaties. Ook biedt het een kader om van gedachten te wisselen en te leren over maatschappelijk relevante onderwerpen zoals inclusie, diversiteit en duurzaamheid.


Wat is het doel?


Het doel van een jongerenuitwisseling is dat de deelnemers:


Praktische informatie


Duur

Minimaal 5 en maximaal 21 dagen (aaneengesloten, exclusief reisdagen)


Thema’s

Per activiteit is een thema benoemd. De concrete invulling van het programma bepalen de deelnemers samen.


Deelnemers

Een jongerenuitwisseling wordt georganiseerd door twee of meer organisaties uit verschillende EU-lidstaten of aangrenzende 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'.

Voorwaarden voor de deelnemende groep zijn dat:


Zie voor het overzicht van Youth Exchanges waar Stichting Liberta Care bij betrokken is, de facebook pagina van Liberta Education:

Hier kan je je rechtstreeks aanmelden voor een activiteit waaraan je wilt deelnemen. Ben je een nieuwe deelnemer bij Stichting Liberta Care?

Meld je dan ook via info@liberta-care.nl

Dan weten we dat je belangstellend bent.


Nadere info vanuit het Nationaal Agentschap:

Erasmus+ jongerenuitwisseling