liberta care

© 2018 Liberta-Care


Coaching jongeren
Talentontwikkeling
Ondernemerschap
liberta care

Privacy statement


Herstel in mooie omgeving

Het is belangrijk dat jongeren betrokken worden bij het maken en uitvoeren van plannen en ontwikkelingen die invloed hebben op hun leven. Met de subsidielijn Jongerenparticipatie stimuleert Erasmus+ Jeugd daarom projecten waarbij jongeren de mogelijkheid en waar nodig de ondersteuning krijgen om hun mening te uiten, bij te dragen aan besluitvorming en deze ook te beïnvloeden.

Wat is een jongerenparticipatieproject?
De nieuwe subsidielijn Jongerenparticipatie ondersteunt projecten die jongeren stimuleren om actief deel te nemen in de democratie op lokaal, nationaal of internationaal niveau. Bij deze projecten is het belangrijk dat
alle jongeren de mogelijkheid hebben om mee te doen, én dat er ook echt iets met de input van de jongeren wordt gedaan. Daarnaast is het van belang dat jongeren in alle fases van het project betrokken worden, van aanvraag tot evaluatie. Dit noemen we ook wel betekenisvolle en inclusieve jongerenparticipatie. Zo bieden jongerenparticipatieprojecten jongeren de kans om te leren actief deel te nemen aan de democratie en zorgen deze projecten ervoor dat de stem van jongeren écht wordt meegenomen in beleid!

In de projecten wordt gebruik gemaakt van niet-formele leermethoden. De leerervaring van de deelnemers staat hierbij centraal. Voorbeelden van activiteiten zijn (een combinatie van) offline en online bijeenkomsten, workshops, events en trainingen, (bewustwordings)campagnes, virtuele ruimtes en simulatie-games. Het gebruik van en experimenteren met alternatieve, innovatieve en digitale vormen van jongerenparticipatie moedigen wij erg aan!

Kijk hier voor een impressie van succesvolle jongerenparticipatieprojecten van de afgelopen jaren. Bekijk ook eens de Youth Participation Toolkit voor tips, tricks en best practices.

Wat is het doel? 
Het doel van een jongerenparticipatieproject is dat de deelnemers onder andere:

Praktische informatie
Duur van het project
Minimaal 3 en maximaal 24 maanden

Activiteiten
Activiteiten moeten plaats vinden in het land van een van de deelnemende organisaties of in een stad waar een EU-institutie gevestigd is.

Deelnemers

Wie kan subsidie aanvragen?

Om kwalitatief goede projecten te organiseren moeten deze voldoen aan de Erasmus+ Youth Quality Standards.

Let op: de volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie: statutaire meetings van organisaties of netwerken, de organisatie van partijdige politieke events, fysieke infrastructuur (kosten voor constructie van gebouwen en aanschaf van materiaal).

Nadere info vanuit het Nationaal Agentschap: