liberta care

© 2018 Liberta-Care


Coaching jongeren
Talentontwikkeling
Ondernemerschap
liberta care

Privacy statement


Herstel in mooie omgeving

Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers


Wil je bijdragen aan de professionele ontwikkeling van jongerenwerkers en je organisatie? Organiseer dan internationale trainingen of netwerkactiviteiten met professionals van je eigen organisatie én uit andere landen. Zo bied je de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen, competenties te ontwikkelen en mogelijk een basis te leggen voor toekomstige samenwerking. Bij Erasmus+ Jeugd kan je hier als organisatie subsidie voor aanvragen.

Wat is een jongerenwerker?


Een jongerenwerker is een beroeps- of vrijwillige kracht die op structurele basis (groepen) jongeren in hun vrije tijd begeleidt en ondersteunt in hun ontwikkeling. Werkt jouw organisatie niet met jongeren? Dan is deze subsidiemogelijkheid niet voor jou bedoeld.


Wat is een Mobiliteitsproject voor jongerenwerkers?

Het Nationaal Agentschap vindt het belangrijk dat jongerenwerkers zich blijven ontwikkelen. Voor projecten die daaraan bijdragen kan daarom subsidie aangevraagd worden. Denk bijvoorbeeld aan internationale seminars, trainingen, netwerkbijeenkomsten en studiebezoeken. Binnen Erasmus+ noemen we dit soort activiteiten ‘Professional Development Activities’. Om deze activiteiten goed voor te bereiden kun je in de subsidieaanvraag ook een voorbereidend bezoek opnemen.


Door jongerenwerkers de kans te geven mee te doen aan deze activiteiten, draag je bij aan de professionele ontwikkeling van de jongerenwerker en die van jouw organisatie. Deelname aan het project moet een duidelijke impact hebben op het dagelijks werk van de jongerenwerkers en organisaties. Om die impact te vergroten, is het de bedoeling dat de leerresultaten gedeeld worden binnen het jongerenwerk. Organiseer je als organisatie extra activiteiten om de impact te vergroten, dan kun je hiervoor extra subsidie aanvragen. Onder deze zogenaamde ‘System development and outreach activities’ verstaan we bijvoorbeeld het ontwikkelen van instrumenten en het delen van goede praktijkvoorbeelden die bijdragen aan de ontwikkeling van jongerenwerkorganisaties en –systemen.


Een Mobiliteitsproject voor Jongerenwerkers wordt opgezet en uitgevoerd samen met alle betrokken partnerorganisaties en jongerenwerkers en is gebaseerd op behoeften van de deelnemende organisaties en jongerenwerkers.

 

Wat is het doel?

Het doel van het organiseren van Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers is:Praktische informatie

Duur

Minimaal 2 tot maximaal 60 dagen.


Deelnemers

Maximaal 50 jongerenwerkers per activiteit (exclusief trainers en facilitators).


Om kwalitatief goede projecten te organiseren moeten deze voldoen aan de Erasmus+ Youth Quality Standards.


Het organiseren van de projecten is de taak van de jongerenwerkorganisaties, zoals Stichting Liberta Care. Het je een onderwerp wat hiervoor in aanmerking komt, en wil je dit samen met Stichting Liberta Care uitwerken, meld je dan bij Mieke Elzenga.


Zie voor het overzicht van trainingen voor jongerenwerkers waar Stichting Liberta Care bij betrokken is, de facebook pagina van Liberta Education:


Hier kan je je rechtstreeks aanmelden voor een activiteit waaraan je wilt deelnemen.

Ben je een nieuwe deelnemer bij Stichting Liberta Care?

Meld je dan ook via info@liberta-care.nl

Dan weten we dat je belangstellend bent.


Nadere info vanuit het Nationaal Agentschap